Montesori kurss vecumposmam
6-12 gadi (sākumsklola)

“Sniegsim bērnam priekšstatu par visu Visumu. Tā ir iespaidīga realitāte un atbilde uz visiem jautājumiem. Mēs iesim kopā pa šo dzīves ceļu, jo visas lietas ir daļa no Visuma un ir saistītas viena ar otru, veidojot vienotu veselumu.”

M.Montesori
Matemātikas materiāls Izglītības centrs Krāsainās Pērles

Kursa sākums 2024. gada 8. augustā. 

Kursa ilgums ir 2 + 2 akadēmiskie mācību gadi.
Montesori sākumskolas kurss ir paredzēts skolotājiem, vecākiem un jebkuram interesentam, kas vēlas saņemt atbildes uz jautājumiem par bērna attīstību vecumposmā no 6 līdz 12 gadiem.

Mācību maksa vidēji 90 €/mēnesī

2024. gads

8., 9. un 10. augusts

14. un 15. septembris

no 21. līdz 24. oktobrim

9. un 10. novembris

27., 28. un 29. decembris

2025. gads

11. un 12. janvāris

8. un 9. februāris

10., 11. un 12. marts

12. un 13. aprīlis

17. un 18. maijs

no 9. līdz 12. jūnijam

Ko sniedz Montesori sākumskolas kurss?

Izsniegta apliecība pēc kursu pabeigšanas

Krāsaino Pērļu mācību centra piedāvātie kursi atbilst stingriem standartiem gan satura, gan mācībspēku ziņā. Kursa absolventi, iegūst pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas RIMC apliecību.

Uzņemšanas prasības

Apmācības kurss ir paredzēts skolotājiem kā kvalifikācijas paaugstināšana, izglītības iestāžu atbalsta personālam kā kvalifikācijas paaugstināšanu, vecākiem, kuri vēlas iegūt zināšanas, kā veiksmīgi veicināt sava bērna attīstību.

Prasības kursa beigšanai

Apliecība tiek piešķirta, pabeidzot kursa prasības:

  • lekciju apmeklējums.
  • Vērošanas prakse un prakse sākumskolas iestādē Montesori skolotāja uzraudzībā.
  • Rakstiskie uzdevumi.
  • Albumi katram blokam.
  • Ieskaites nokārtošana.
  • Piedalīšanās diskusijās.

Kontakti

Nodarbības notiek reizi mēnesī, sestdienās un svētdienās, Rīgā, Brīvības ielā 126A.

Pārbaudījumi notiek katra mācību bloka beigās.

Tālrunis