Montesori kurss vecumposmam
3-6 gadi

“Tāpēc ir svarīga mazuļu izglītība, īpaši no trīs līdz sešu gadu vecumam, jo tas ir rakstura un sabiedrības veidošanās embrionālais periods, tāpat kā prāta veidošanās periods no dzimšanas līdz trim un pirmsdzemdību periods, kas paredzēts ķermeņa veidošanai.”

M.Montesori
Montesori izglītība Krāsainās Pērles

Aktuālais kurss sākās 2023. gada 23. septembrī. 

Kursa ilgums ir 2 akadēmiskie mācību gadi.
Pamatkursa studenti ir apmācīti strādāt ar bērniem vecumā no 2,5 līdz 6 gadiem, sagatavo skaistu un atsaucīgu vidi, strādāt Montesori pirmsskolas izglītības iestādēs, valsts pirmsskolas izglītības iestādēs un Montesori kabinetos, mājās un jebkurā vidē, kur atrodas bērni vecumā no trīs līdz sešiem gadiem.

Mācību maksa 60 €/mēnesī

2023./24. mācību gads

13. un 14. janvāris

10. un 11. februāris

9. un 10. marts

6. un 7. aprīlis

18. un 19. maijs

8. un 9. jūnijs

2024./25. mācību gads

24. un 25. augusts

21. un 22. septembris

19. un 20. oktobris

23. un 24. novembris

14. un 15. decembris

Mācību kursa pārskats

Izsniegta apliecība pēc kursu pabeigšanas

Krāsaino Pērļu mācību centra piedāvātie kursi atbilst stingriem standartiem gan satura, gan mācībspēku ziņā. Kursa absolventi, iegūst pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas RIMC- 22-226 apliecību 360 stundu apjomā.

Uzņemšanas prasības

Apmācības kurss ir paredzēts skolotājiem kā kvalifikācijas paaugstināšana, izglītības iestāžu atbalsta personālam kā kvalifikācijas paaugstināšanu, vecākiem, kuri vēlas iegūt zināšanas, kā veiksmīgi veicināt sava bērna attīstību.

Prasības kursa beigšanai

Apliecība tiek piešķirta, pabeidzot kursa prasības:

  • lekciju apmeklējums.
  • Vērošanas prakse un prakse pirmsskolas iestādē Montesori skolotāja uzraudzībā.
  • Rakstiskie uzdevumi.
  • Albumi katram blokam.
  • Ieskaites nokārtošana.
  • Piedalīšanās diskusijās.

Kontakti

Nodarbības notiek reizi mēnesī, sestdienās un svētdienās, Rīgā, Brīvības ielā 126A. Nodarbības iespējams apmeklēt attālināti, tomēr kvalitatīvam procesam iesakām nodarbības apmeklēt klātienē.

Pārbaudījumi notiek klātienē, katra mācību bloka beigās.

Tālrunis